bacarıqsızlıq

is. Bacarığı olmama, əlindən iş gəlməmə, qabiliyyətsizlik, təcrübəsizlik, acizlik. . . <Kor kişinin> əlbisəsinin tərzi, biçimi – avamlığını; yerişi – gözsüzlüyünü; üzünün xətləri – aciz və bacarıqsızlığını andırırdı. S. H.. Sobadan düşən işıqda onun <Mahmudun> yoğun qara barmağı bacarıqsızlıqla z. iynəni sarı düymənin dibinə batırır(dı). Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • məskənət — ə. 1) miskinlik, biçarəlik; 2) acizlik, bacarıqsızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əcz — ə. 1) dal, dal tərəf, arxa hissə; 2) beytin son sözü ə. acizlik, bacarıqsızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ədəm — ə. yoxluq, olmama; ölüm. Ədəmi iqtidar qüvvətsizlik, bacarıqsızlıq; ədəmi mübalat diqqətsizlik, etinasızlıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • acizlik — is. Bacarıqsızlıq, iqtidarsızlıq, zəiflik, cəsarətsizlik, qətiyyətsizlik. İşdə acizlik. Onun bütün müvəffəqiyyətsizliyi acizliyindən doğur. – <Nizami:> Ümidsiz olmaq acizlikdir, insan yer üzünə səadət üçün gəlir. M. Hüs.. Acizlik göstərmək… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fərsizlik — is. Əlindən iş gəlməmə; bacarıqsızlıq, qabiliyyətsizlik, biveclik, bifərlik. Fərsizliyindən ixtisas qazana bilmədi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqtidarsızlıq — is. Qüvvətsizlik, gücsüzlük. // Bacarıqsızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • istedadsızlıq — is. İstedadı, qabiliyyəti, bacarığı olmama; qabiliyyətsizlik, bacarıqsızlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kirdarsızlıq — is. 1. Bacarıqsızlıq, qabiliyyətsizlik, acizlik. 2. Səbirsizlik, hövsələsizlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kürlük — is. 1. Ağlağanlıq, şıltaqlıq, qışqırıqçılıq (uşaq haqqında). Uşaq kürlükdən arıqladı. 2. Tənbəllik, bacarıqsızlıq, acizlik. Kürlük etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütlük — is. 1. Küt şeyin hal və keyfiyyəti. Bıçağın kütlüyü. Qayçı kütlükdən kəsmir. 2. məc. Həssaslığın, qavrama və idrak qabiliyyətinin olmadığı hal. Beyninin kütlüyündən dərs başına girmir. // məc. Bacarıqsızlıq, qabiliyyətsizlik, dərrakəsizlik,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.